Garantier

Garantien gælder kun for fabrikations- og materialefejl. Garantien er gyldig fra den oprindelige købsdato for produktet. For at garantien er gyldig, skal købsbeviset fremvises. Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke overdrages. Anmeldelse af sagen skal ske inden for en rimelig tid (højst 2 måneder) efter, at manglen er blevet opdaget. Hvis en sådan anmeldelse ikke foretages, selv om køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen, mister køberen retten til at påberåbe sig garantien.

Der må aldrig anvendes brom i produkterne. Brom ætser komponenterne i spabadet. Hvis der anvendes brom med den konsekvens, at komponenterne beskadiges, er dette ikke dækket af garantien.

Garantierne er gyldige fra købsdatoen, forudsat at instruktionerne for installation og drift i brugermanualen følges. Vores spabade er til privat brug, og garantien gælder ikke for kommerciel brug.

Indirekte skader på personer eller ejendom forårsaget af produktfejl er ikke dækket af garantien.

Spa-dækslet, puder og filtre er ikke dækket af garantien, da de er forbrugsvarer.

 

Shell garanti - 5 år

Der gives garanti for, at skallen er farveægte, ikke gulner eller misfarves og ikke revner.

 

Fuld servicegaranti - 2 år

Der ydes fuld servicegaranti på alle komponenter i 2 år.

 

Komponentgaranti - 3 år

Der ydes komponentgaranti på alle komponenter i 3 år. En ny reservedel vil blive sendt gratis. Reparationer udføres af kunden selv.

 

Garanti på reservedele - 10 år

Der gives en garanti på reservedele til vores spabade/badekar i 10 år.

 

Fejlrapport

Garantien er kun gyldig med en kvittering eller betalt faktura. For at gøre krav på garantien skal du sende en skriftlig meddelelse til support@comfornette.dk

 

Servicevilkår

I tilfælde af service eller garantikrav skal produktet være tilgængeligt.

1 af 2